BOLIST

Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett hus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för energieffektiviserande åtgärder.

missing tag

Har du nyligen gjort en energieffektivisering i ditt hem? Grattis, då kan du vara berättigad till det nya bidraget för energieffektivisering. 

För att kunna ansöka om bidraget behöver följande förutsättningar vara uppfyllda. 

 • Du behöver delvis äga och bo i småhuset
 • Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt
 • Den som utför eller har utfört åtgärderna ska vara godkänd för F-skatt
 • Har du köpt/beställt material själv ska det ha gjorts tidigast 8 november 2022
 • Åtgärderna kan endast utföras/ja utförts i utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare. 

Vad kan jag söka bidrag för?

Du som har gjort energieffektiviserande åtgärder på värmesystem och klimatskärm i ditt småhus kan ansöka om energistödet. 

Möjliga värmesystemsåtgärder: 

 • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
 • anslutning till ett fjärrvärmenät
 • installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
 • installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar
 • installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

Klimatskärmsåtgärder

För att få bidrag för åtgärder på klimatskärmen måste du först fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 i samma småhus. Det innebär att du inte kan ansöka om bidrag för klimatskärmsåtgärder utan att ha kombinerat det med värmesystemsåtgärder.

Du kan få bidrag för följande åtgärder:

 • tilläggsisolering av klimatskärmen
 • byte av fönster och/eller dörrar
 • tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar
 • vindtätning av klimatskärmen.

Hur högt är bidraget?

Du kan få bidrag för upp till 50% av dina bidragskostnader, men maximalt 30 000 kr för värmesystemsåtgärder respektive klimatskärmsåtgärder. Du kan inte få bidrag som understiger 10 000 kr, vilket i sin tur innebär att dina åtgärdskostnader måste uppgått till minst 20 000 kr. 

Hur ansöker jag?

Du ansöker om bidraget i Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen i respektive län handlägger, beslutar och svarar på frågor om din ansökan. 

Läs mer om och ansöka på Boverkets hemsida.