Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Gör det själv/ Trägolv

Trägolv

Svårighetsgrad: MEDEL

Det finns en mängd olika sorters trägolv på marknaden, bland annat laminat, lamell, parkett, kubb, fanér och massivt. Ett massivt golv består av brädor som är utsågade ur en trädstam, alltså enbart äkta trä. Detta innebär att det kan behandlas på många olika sätt, och behöver det slipas om kan man göra det många gånger. Här följer ett exempel på hur man lägger ett massivt trägolv som skruvas.

Förberedelser och underlag

Underlaget för trägolv ska vara jämnt, rent och torrt. Med fördel är det ett träbjälklag. Vanligtvis ligger golvreglarna med cc-mått 600 mm. Om man vet att golvet ska belastas med något mycket tungt kan man komplettera reglingen till cc-mått 300 mm. 

Om golvläggningen inte ska göras vid nybygge ligger inte sällan ett lager skivmaterial på golvbjälklaget. Ligger det heltäckningsmatta eller plastmatta på golvskivorna, riv då bort mattan och skrapa bort gammalt lim. 

Kontrollera samtidigt om underlaget är plant. Det görs enklast med ett långpass. Skulle det visa sig att ojämnheter finns, hyvla bort där det behövs eller sala på, det vill säga bygg på, med tunna bitar av träfiberskivor. 

Skulle underlaget visa sig vara golvgips bör det tas bort, eftersom träplankorna inte får tillräckligt fäste i det underlaget. Avlägsna också,
om det är möjligt, golvsocklar innan läggningen börjar. 

I vilken riktning i rummet man ska lägga plankorna råder det delade meningar om. Traditionellt sett har man lagt golvplankorna i ljusets längdriktning, det vill säga så att ljuset från fönster kan löpa längs med golvplankorna. 

Men är rummet långsmalt, med fönster utmed långsidorna, kan det bli snyggare att istället lägga plankorna i rummets längdriktning. Men det är en smaksak.

Börja lägga

1. Lägg en planka i fullängd, med noten mot väggen och fjädern in mot rummet. Använd kilar eller distansklossar för att skapa en rörelse-distans mot väggen. Det ska finnas distans på både lång- och kortsida. Distansen mot vägg bör bli en centimeter.

2. För att få ut rätt längd på nästkommande planka. Vänd den, tvärtemot hur den sedan ska skruvas fast, och lägg den bredvid den nyss fastskruvade. Låt den så när som på en centimeters rörelsedistans nå väggen. Rita ett streck utmed den fastskruvade plankan. Kapa efter markeringen

3. Lägg plankan på plats. Låt fjäder möta not om golvplankorna är ändspontade och använd en kofot för att ta spjärn mot vägg för att trycka ihop plankorna.

Kontrollera planklinjen

4. När första raden ligger löst på golvet, kontrollera att den verkligen ligger rakt och inte kröker sig. Ta ett riktsnöre, sätt det längs med plankorna från vägg till vägg. Med blotta ögat ska man kunna se om golvplankorna ligger jäms med snöret. Justera med kilarna invid vägg vid behov.

Hur man skruvar

5. Skruva fast plankorna. Skruvraden mot vägg sätts på plankan så att den kommer att täckas av golvsockeln. Skruva sedan längs med
andra sidan på plankan. Skruva i 45 graders vinkel genom fjädern och ner i under-laget.

6. Fortsätt med nästa rad. Alla rader börjar läggas från samma håll. Använd först den bit som blev över från kapningen innan. Om bitarna som man ska fortsätta med är mycket korta, kan det vara bra att limma skarvarna för att stärka fogen

7. Använd en slagkloss och hammare för att slå ihop plankorna med varandra. Slagklossen görs av en bit golvplanka

Att klyva på längden

8. Sällan passar sista plankan i sin fulla bredd utan måste klyvas på läng-den. För att få ut det måttet, lägg den plankan ovanpå, helt i linje med den som senast skruvats fast. Ta sedan en plankstump, lägg även den ovanpå, som tredje lager planka. Tryck den mot väggen, och rita ett streck utmed den planka som ska klyvas. Markera på plankan och såga utmed linjen. Räkna med en centimeters rörelsedistans.

Hål för rör

Behöver man göra hål för rör till radiatorer ska dessa vara minst 10 mm större i diameter än röret. Det är ett måste för att golvet, även här, ska få rörelsemån.

Mät hur långt från väggen rören sitter. Rita in måttet på plankan och borra hålen. För att få snygga snitt på ovansidan, vänd golvplankan upp och ner och såga sneda spår in mot hålen.

Dörrfoder

Snyggast är att låta golvet gå under dörrfoder. Behöver fodret kapas, lägg en golvplanka intill fodret och såga utmed den med en fintandad såg, så blir måttet rätt direkt.

Socklar

9. Avsluta golvläggningen med att spika fast golvsocklar. Tänk på att anpassa tjockleken på socklarna efter rörelsedistansens bredd. Om gamla socklar sitter kvar, snygga till skarvarna mellan golv och befintlig sockel med en smyglist. Det täcker skarvarna.

Gersåga hörnen på golvsocklarna och spika fast dem med dyckert. Använd en dorn för att få ner spiken ordentligt