BOLIST
 • missing tag

  Gör det själv-guide: Lägga klickgolv

  Många golv på marknaden har så kallade klickfogar. Det finns olika varianter, men grundprincipen är densamma – golvplankorna klickas fast i varandra utan att det behövs en enda skruv eller spik.

  Klickgolv finns som både parkett och laminat, där den stora skillnaden är att på laminat består det översta lagret av plast som ser ut som trä , och på parkett består det översta lagret av riktigt trä.

  Lägga klickgolv - kontrollera gamla golvets status

  1. Börja med att inspektera det nuvarande golvet där ditt nya klickgolv ska ligga. Ligger det löst och är enkelt att ta bort är detta en klar för-

  del för att senare slippa höja trösklar och lister, men det är inget måste. Klickgolv är flytande golv och kan därför läggas ovanpå det befintliga golvet.

  missing tag

  Undersök golvet och se över eventuella ojämnheter. Bulor kan ofta skäras eller hyvlas bort, och hålor kan fyllas i med golvspackel eller lumppapp. Här kan man nu välja om man vill ta bort de befintliga golvsocklarna, för att sedan återmontera dem mot det nya golvet, eller låta dem sitta kvar och senare montera en smyglist över glappet. Valet beror på tycke och smak samt vilket jobb man föredrar. 

  missing tag

  Lägga klickgolv - Ljud- och stegdämpning

  2. För att slippa oljud och för att få ett skönare golv att gå på ska det nya klickgolvet inte ligga stumt mot underlaget. Därför läggs först en steg- dämpande matta. Detta kallas underlagsfoam och köps oftast tillsam- mans med golvet. Lägg ut foamen och tejpa den i kanterna. Låt den inte överlappa i skarvarna, utan se till att underlaget blir så jämnt och slätt som möjligt. 

  missing tag

  Lägga klickgolv - Första raden

  3. Bestäm åt vilket håll plankorna ska ligga. Oftast lägger man golv längs med ljuset. Finns det ett fönster i rummet blir det oftast bäst resultat om plankornas kortsidor ligger mot denna fönstervägg. Man får även beakta hur golven ligger i anslutande rum. 

  missing tag

  4. Allt trä rör sig med årstiderna beroende på skiftande luftfuktighet. Därför kan ett trägolv inte ligga ända ut mot väggarna, för om det då skulle svälla kan skarvarna börja bukta upp och golvet bli ojämnt. Börja därför alltid med att lägga kilar mellan väggen och golvplankan. Det be- höver vara ungefär 7–10 mm glipa mellan golv och vägg för att golvet ska kunna röra sig.

  Börja alltid med att lägga den första golvplankan i ett hörn. Fortsätt där- efter med att sätta ihop fler golvplankor, kortsida mot kortsida, tills hela raden är fylld. Mät avståndet mellan första raden plankor och väggen. Dra bort 10 mm och kapa golvplankan. Klicka fast den så att första raden blir komplett. 

  missing tag

  Lägga klickgolv - Andra raden, klicka ihop

  5. Påbörja nu nästa rad med resten av den avkapade golvplankan. På så vis blir det inget spill, och skarvarna kommer att bli oregelbundna. Blir skarvbitarna alltför korta är det dock ingen idé att använda dem, utan börja då med en ny planka. 

  missing tag

  Olika fabrikat har olika låssystem, så man ska följa monteringsanvisningen noga. Många system bygger dock på att först vrida ner långsidan och slå fast den vartefter man slår ihop kortsidorna med varandra. Se till att skarvarna går ihop och att det inte blir några glipor. En slagkloss och en vanlig hammare kan vara bra till plankor som kärvar. 

  missing tag

  Lägga klickgolv - Dörrfoder och radiatorer

  6. En del ställen utmed golvet kräver lite mer arbete. Dörrfoder ska till exempel inte tas bort, utan kapas med en fogsvans eller japansåg för att ge plats för det nya golvet. Lägg en golvplanka under fogsvansen för att kapa i rätt nivå. 

  missing tag

  Ofta stöter man också på vattenrör till radiatorer. Mät då ut var hålen för rören ska vara i golvplankan och borra dem med en hålsåg med en något större diameter. Använd sedan en sticksåg och såga ett snitt mellan hålen samt två snitt från mitten av hålen och snett ut på plankan. Tänk på att bägge bitarna ska användas, så ta god tid på dig med sågningen. Lägg se- dan golvplankan på plats och tryck dit den lilla passbiten med lite trälim på kanten. 

  missing tag

  7. När golvet är lagt är det dags för de sista detaljerna. Montera tillbaka golvsocklarna om du tog bort dem, eller montera på smyglister mot den befintliga sockeln. 

  missing tag
  missing tag

  Lägga klickgolv – Checklista och smarta tips

  Många golv på marknaden har så kallade klickfogar. Det finns olika varianter, men grundprincipen är densamma – golvplankorna klickas fast i varandra utan att det behövs en enda skruv eller spik. Klickgolv finns som både parkett och laminat, där den stora skillnaden är att på laminat består det översta lagret av plast som ser ut som trä , och på parkett består det översta lagret av riktigt trä. 

  Dammsug golvet noga så att det är helt rent innan det är dags att lägga det nya golvet. Lister har många skiftande användningsområden. Många gånger ska de dölja skarvar mellan tak och vägg eller golv och vägg. Men de kan också sättas upp för att förstärka olika partier, t ex vid utsatta hörn. Dessutom kan de passa som utsmyckning av rent estetiska skäl. 

  Sockel Sockel, eller golvlist, finns i många olika profiler. De finns i ett flertal olika standardprofiler för att passa gammal stil såväl som modern. Det finns golvsocklar med en inbyggd kanal att kunna dra elkablar genom för dolt montage. Har man gamla socklar som inte är standard men behöver komplettera kan de ofta be- ställas hos en snickare. 

  Smyglist En mycket användbar list i mindre dimension som täcker skar- var. Vanligt att sätta mot befintlig golvsockel, då man lagt ett nytt golv ovanpå ett gammalt golv. Då täcker smyglisten skarven utan att ta för mycket yta av den befintliga golvsockeln. Det finns många olika kvaliteter på klickgolv. Framför allt skiljer det sig i mängden trä i plankornas ytskikt. Ju mer trä desto naturligare känsla. 

  Lamellparkett Lamellparkett är uppbyggd av flera olika skikt. För att få kallas lamell ska toppskiktet (ytskiktet) bestå av minst 2,5 mm äkta trä. Tack vare toppskiktets tjocklek är det slipbart. Hur många gånger det tål att slipas bestäms av hur tjockt toppskiktet är liksom hur djupt golvet behöver slipas. En lamellparkett har ofta varierande utseende. Träskiktet kan ligga i olika stavar som kombinerats till olika mönster, t ex 1-stav och 3-stav. 

  Fanergolv Fanergolv är uppbyggda i olika skikt där det översta skiktet består av ett tunt lager trä. Detta träskikt är oftast endast 1 mm (max 2,5 mm) tjockt och vanligtvis inte slipbart. Uppkommer skador kan man blanda träspån med spackel och fylla repan eller hacket med. Precis som laminatgolv är fanergolv relativt tunt och kan ofta läggas ovanpå ett befintligt golv. Eftersom det till skillnad från laminatgolv har ett tunt lager äkta trä är det lite dyrare. Golvet är oftast ett så kallat klickgolv, där golvbrädorna klickas i varandra, och är lätt att lägga själv. 

  Laminatgolv Laminatgolv ser endast ut som trägolv. Det är en imitation av trä, i själva verket ett foto som laminerats på en, i de flesta fall, HDF- skiva (högdensitetsskiva). Ytan är förseglad med ett material som är mycket slittåligt, varför golvet inte repas så lätt och är också tåligt mot slag. Ett laminatgolv kan inte slipas och ytbehandlas, men å andra sidan är ytan stark och färg-och ljusbeständig. Laminatgolv kan fås mycket tunna, 7 mm, och kan många gånger läggas ovanpå ett befintligt golv utan att bygga för högt. Det finns i varierande färger och mönster. Jämfört med ett golv med slipbar yta är laminatgolvet billigare. Golvet är ett så kallat klickgolv som man enkelt kan lägga själv. Vilket trägolv ska jag välja? Det blir enkelt att välja rätt typ av golv för dina behov om du ställer dig några grundläggande frågor först. Hur viktig är känslan när jag går på golvet, atmosfären och rumsupplevelsen av det? – Golv med äkta trä upplevs varmare, tystare och mjukare. Vill jag väga in det? Hur mycket tid är jag beredd att lägga på golvet i form av behandlingar och skötsel?

  – Parkett och massivt golv kräver viss skötsel. Vill jag slipa, olja eller på annat sätt regelbundet behandla golvet? Vilket slitage kommer mitt golv att utsättas för? – Kök och hall har mer utsatta golv än andra rum, och husdjur som tas- sar runt sliter mer. 

  Var i hemmet ska golvet ligga, och ska jag ta hänsyn till mer slitage på grund av husdjur? Det är svårt att räkna ut exakt hur många plankor det går åt till det nya golvet. Köp alltid cirka 10 % extra så är du säker på att det inte fattas något på slutet. Lägg en golvplanka på underlagsfoamen vid dörröppningen, och kontrollera att dörrbladet inte skrapar i. Om så är fallet måste man kapa en bit av dörrbladet. 

  Behöver man täcka glipan mellan det nya golvet och befintlig tröskel kan man skruva fast en så kallad skarv- eller nivålist i metall. Visar det sig att nivåskillnaden är för hög kan man behöva ta bort tröskeln helt och istället lägga det nya golvet även där. I värsta fall kan ett trägolv som ligger för tätt faktiskt flytta på närliggande väggar flera centimeter. Glöm därför inte rörelsedistans invid väggarna. När man lägger golv ska man alltid börja på ny rad med resterande del av den planka som lades sist i föregående rad. På så sätt blir det minimalt med spill och inga generalskarvar. Generalskarv. 

  När två skarvar hamnar bredvid eller över varandra utan förskjutning. Det är aldrig önskvärt av estetiska skäl och kan i en trä- eller murad konstruktion försvaga bygget. Japanska finsågar ger ett oslagbart fint sågsnitt, vilket är extra bra vid golvläggning och andra finsnickerier där man har synliga sågytor. De japanska sågarna ger extra fina sågsnitt. Man håller i skaftet med båda händerna och drar sågen emot sig när man sågar. Om du måste skarva golvsocklarna eller listerna blir det alltid en snyggare skarv om du kapar bitarna snett istället för rakt. Att gersåga är att snedsåga eller såga ett vinklat snitt. Det kan göras med handsåg eller med maskindriven såg. Vid större byggprojekt är en maskindriven kap- och gersåg en bra investering. En handdriven geringssåg täcker in de flesta mindre snickeribehov i hemmet. De vanligaste vinklarna är 22,5, 45 och 90 grader. 

  Verktyg och material du behöver

  På bolist.se finns ett begränsat utbud av golv, kontakta din närmaste BOLIST-butik för ett större utbud.