BOLIST
  • Beräkning och mängdning

    För att ditt byggprojekt ska bli mer kostnadseffektivt och slippa onödigt spill kan vi hjälpa dig att beräkna och mängda materialåtgången.

    Tillsammans med din lokala BOLIST-handlare går du igenom ditt projekt från start till mål och beräknar mängdåtgången. 

    Vänligen, kontakta din lokala BOLIST-butik för att se vilka tjänster de erbjuder. Lokala variationer kan förekomma.